Forum! New!


Facebook
Twitter

Batı Trakya Türk Azınlığı ile ilgili yayınlanan eserler ve yazılar

Katkılarından dolayı Sayın Cem Şentürk'e teşekkür ederiz.

Adiyeke, Ayse Nükhet, Cemaat-i Islamiyeler (1913-1998), SAEMK;?,?,?.

Ahmet, Sadık, "Batı Trakya'da Yaşayan Türk toplumunun Şikayetleri ve İstekleri", İnsan Hakları Merkezi Dergisi, sayı 3 (Ankara, Aralık 1994), s. 21-27.

Akcavdar, Arif, "Dis Türkler ne alemde", Bati Trakya, c. 20, s. 229, Mayis 1986, ss. 7-8.

Akgül. Hüseyin, Azinlik Kavrami..., Akademi Kitabevi, Izmir, 2003.

Akıllıoğlu, Tekin, " Batı Trakya Türk Azınlığının Hukuksal ve Güncel Sorunları", İnsan Hakları Merkezi Dergisi, sayı 3 ( Ankara, Aralık 1994), s. 28-37.

Akıman, Nazmi, “Bir Diplomat gözüyle Türk- Yunan İlişkileri”, Balkanlar, İstanbul: OBIV, 1993.

Aksu, Fuat, Türk – Yunan İlişkileri, Ankara: SAEMK Yayinlari, 2001.

Alasya, H. Fikret, "Batı Trakya'da Yunan Asimilasyonu", Türk Kültürü, 29.285, 1987, 7-15.

Alexandris, Alexis, The Greek Minority in Istanbul and Greek- Turkish Relations 1918-1974, Athens, Center for Asia Minos Studies, 1983.

"Allgemeine Gazetesine verilen cevap", Bati Trakya, c. 10, s. 122, Haziran 1977, ss. 4-8.

"Alman basini Bati Trakya icin ne diyor", Yeni Bati Trakya, yil 1, s. 1, Nisan 1983, ss.32.

“Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu’nda Yeni Nöbet Dönemi”, Batı Trakya’nın Sesi, 7 (63), Haziran 1994, s. 16-17.

Almanya BTTF, "Bayram Kutlama Mesaji", Yeni Bati Trakya, yil 7, s. 74, Mayis 1989, ss. 40.

“Almanya’daki Batı Trakya Türkleri de Feryat Ediyor”, Yeni Batı Trakya, 9 (101), 15 Eylül 1975, s. 22-24.

“Almanya’daki Batı Trakyalılar’ın Avrupa Konseyi’ne Açık Mektubu”, Yeni Batı Trakya, 3 (22), Ocak 1985, s. 26-27.

“Almanya’daki Yunan Vatandaşı Batı Trakya Türkleri Başbakan Andreas Papandreau’ya Açık Mektup Yayınladı”, Batı Trakya, 20 (236), 15 Aralık 1986, s. 2-3.

Amnesty International, Greece. Violations of the right to freedom of expression, AI Index: EUR 25/15/92 (London), 1992.

Anar, Erol, Öte Kıyıda Yaşayanlar-Azınlıklar, Yerli Halklar ve Türkiye, Belge Yayınları, İstanbul, 1997.

"Anayurt disindakiler", Bati Trakya, c. 69, s. 69, (Ocak?) 1973, ss. 18.

Anderson, Benedict, Hayali Cemaatler, Metis yayinlari, Istanbul, 2004.

Andreades, K.G., The Moslem Minority in Western Thrace, Thessaloniki, 1956.

Apostolos, Chritakoudis, "Moslem Minority in Greece", Nationalproblems in Balkans: History and Contemporary Developments, Sofya, 1992, 200-220.

Arsava, Ayşe Füsun, “Azınlık Hakları ve Bu Çerçevede Ortaya Çıkan Düzenlemeler”, A.Ü. S.B.F. Dergisi, 47 (1-2), Ocak-Haziran 1992, s. 51-62.

Arsava, Ayse Füsun, “Ulusal grup haklari ve bu konuda meydana gelen gelismeler”, A.Ü.S.B.F. Dergisi: Bedri Gürsoy`a Armagan, c. 47, s. 3-4, ss. 13 vd.

Ataöv, Türkkaya, "Azinliklar üzerine bazi düsünceler", A.Ü.S.B.F. Dergisi, c. 42, no: 1-4, ss. 49-66.

Ataöv, Türkkaya, "The ethnic Minorities in Greece", A.Ü.S.B.F. Dergisi, c. 46, no: 3-4, Haziran-Aralik 1991, ss. 15-33.

Avcı, Nabi, Deniz Derman, Süheyla Kırca, Arus Yumul , Dışarıda Kalanlar / Bırakılanlar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, IV. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Kurultayı; Konuşmalar, Bildiriler, Komisyon Raporları, Sonuç Bildirisi, Bursa 2000.

“Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun ABTT Dernekleri’ne Yayınladığı Deklerasyon”, Batı Trakya’nın Sesi, 11 (75), Ocak-Şubat 1996, s. 20-22.

"Avrupa`daki Bati Trakya Türkleri Harekete Gecti: Yunan Zulmü Dünya`ya duyurulacak", Yeni Bati Trakya, yil 1, sayi 1, Nisan 1983, ss. 31-32.

Ayna, "Bati Trakya Türkleri ve Yunanlilarin (Megali Idea)si", Bati Trakya, c.1, s.1, ss.?.

Balkac, Zerrin, "Bati Trakya Türkleri", Türkler ve Türk Dünyasi Ansiklopedisi, ?,?,?, ss. 470-488.

Ballibar ve Wallerstein, Irk, Ulus, Sinif, Metis Yayinlari, istanbul, 2000.

Barth, Fredrik, Etnik Gruplar ve Sınırları, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001.

"Bati Avrupa`da Bati Trakya Türkleri en genis sekliyle merkezi sistem olusturuyor", Yeni Bati Trakya, yil 1, sayi 5, Agustos 1983, ss. 33-34.

"Bati Avrupa`daki ...Bati Trakya Türkleri., Istanbul`daki Rumlar kadar hayat hakki istiyor", Yeni Bati Trakya, yil 1, s. 3, Haziran 1983, ss.32-33.

“Batı Trakya’dan Göçler ve Göçmenlere Ait Rapor”, Batı Trakya, 1 (9), 15 Ocak 1968, s. 6-10.

"Bati Trakya Davasi Avrupa Parlamentosunda", Yeni Bati Trakya, yil 1, sayi 1, Nisan 1983, ss. 16-17.

"Bati Trakya davasi beynelminel olmaga basladi", Bati Trakya, c. 7, s.82, subat 1974, ss. 31.

“Batı Trakyalı Gönüllü Elçiler Avrupa konseyi’nde”, Yeni Batı Trakya, 5 (56), Kasım 1987, s. 5-6.

Bati Trakyalilar Dernegi, Bati Trakya Azinligi Insan Haklari ve Belgeler, ?,?,?.

"Bati Trakya Türkleri seslerini dünyaya duyurmaya kararli", Yeni Bati Trakya, yil 1, s. 4, Temmuz 1983, ss. 35.

“Batı Trakya Türkleri Yunanistan’dan Türkiye’ye Nasıl Göç Ediyorlar”, Batı Trakya, 2 (24), 15 Nisan 1969, s. 18-19.

"Bati Trakya Türklügünün ugradigi haksizliga bütün dünya....", Yeni Bati Trakya, yil 7, s. 74, Mart 1989, ss. 12-13.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, Trakya’da Azınlık Eğitimi ( 2002 Yılında Çözüm Arayışları İçin Yeni Bir Perspektif), Basım Yeri Belirtilmemiş Kasım/Aralık 2002 (Broşür).

“Batı Trakya Türkü Göç Hazırlığı Yapıyor”, Batı Trakya, 8 (91), 15 Kasım 1974, s. 18-19.

Birikim Özel Sayisi: Etnik Kimlik ve Azinliklar, sayi 71-72, Mart/Nisan 1995.

CEC (Commission of the European Communities), Linguistic Minorities in the European Economic Community: Spain, Portugal, Greece, Summary of the Report (Luxembourg: CEC),1990.

Çavuşoğlu, Halim, "Batı Trakya Türklerinin 'Yasak Bölge'deki Bir Yerleşim Birimi- Pomaklarla MeskunŞahin Nahiyesinin Sosyo- Kültürel Yapısı, Yayımlanmamış Lisansüstü tezi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Subat 1991, IX+170 s.

Cavusoglu, Naz, Uluslararasi Insan Haklari Hukukunda Azinlik Haklari, Su Yayinlari, Istanbul, 2001.

Dede, Abdürrahim, "Bati Trakya`da bir Türk Köyünün Ölümü: Kasikcilar", Türk Dünyasi Arastirmalari Dergisi, sayi 6, ss. 35-40.

de Jong, F., "The Muslim Minority in Western Trace", World Minorities in the Eighties, ed. G. Ashworth, Sunbury, 1980, 95-100.

de Jong, F., Names, Religious, Denomination and Ethnicity of Settlements in Westernthrace, Leiden, E.J. Brill, 1980.

de Jong, Jutta; Strohmeier, Martin, "Geschichte und Integration: Ein Vergleich der in türkischen, griechischen und deutschen Schulbüchern vermittelten Gesichtsbilder und ihre Auswirkung auf Integrationsbeziehungen", Auslaenderkinder, 7, 1981, 67-79.

Dede, A., Rumeli'de Bırakılanlar (Batı Trakya Türkleri), İstanbul, 1973.

Dede, A., ‘The Minority in Thrace’ (interview), Greek Monitor of Human and Minority Rights, Vol. I, No. 2, March - April 1994, 1994.

Demir, Nurettin; Weber, Peter J., "Die türkische Minderheit in Griechenland: Beobachtungen waehrend eines Arbeitsbesuchs, Europa Ethnica, 12, 1996, 29-34.

Demirbaş, H. Bülent, Batı Trakya Sorunu, İstanbul, 1996.

Demirci, Fahri, "Türkün tarihinde göc", Bati Trakya, c.3, s. 34, (Subat ?) 1970, ss. 23-24.

“Die griechische Minderheit von İstanbul, İmbros und Tenedos und die muslimische Minderheit West-Thraziens”(en grec), Deltion Kentrou,...,, Atina, 1978, s. 17-52.???

Dimitras, Panayote Elias,‘Minorities at the Governments’ Mercy’, Greek Monitor of Human and Minority Rights, Vol. I, No. 1, January - February 1994, 1994.

ELIAMEP, The Moslem Minority in Greece, (Athens: ELIAMEP), 1993.

Eren, Halit, "Balkanlarda Türk ve Diğer Müslüman Toplumları ve Göç Olgusu", Balkanlar, İstanbul, Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 1993.

Eren, Halit, “Batı Trakya Türk Cemaat ve Vakıf İdareleri”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Yakınçağ Anabilim Dalı, YL Tezi, 1989.

Eren, Halit, Batı Trakya Türkleri, İstanbul 1997.

Eren, Halit,, "Cumhuriyet Döneminde Göç ve İltica", Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 3. Kitap, İstanbul, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1993.

Erözden, Ozan, Ulus-Devlet, Dost Yayinlari, Ankara, 1997.

"Federal Almanya`daki Bati Trakya Türk Federasyonu A.K. Parlamentosu`na basvurdu", Yeni Bati Trakya, yil 7, sayi 75, Haziran 1989, ss. 20-21.

“Federasyon ile DEB Partisi’nin Strasbourg Girişimi”, Batı Trakya’nın Sesi, 7 (59), Şubat 1994, s. 11.

Funcke, L; Gluck, P. Merdce; Schmidt, V., Auslaender und Deutsch, Integrationsprobleme griechischer, jugoslawischer und türkischer Bevölkerungsgruppen, Köln, 1981, XIII +422 s.

Grulich, Rudolf, "Türkophone Minderheiten in Europa", Eine Ergaenzung zum Handbuch der europaischen Volksgruppen, Materialia Turcica (Bochum), 2, 1976, 94-97.

Güngör, H., Tarihsel Boyutları İçinde Türk – Yunan İlişkileri, Ankara, 1993.

Halaçoğlu, Y., "Batı Trakya Türkleri", Batı Trakya'nın Sesi, 62, 1994, 15-18.

Halaçoğlu, Yusuf, "Batı Trakya Türkleri", Türk Kültürü (TK), 31, 367, 1993, 673-682.

Halitoglu, Asim, "Türkiye`deki Bati Trakyali soydaslarimiza selamlarimizla", Bati Trakya, c.4, s.40, Agustos 1970, ss. 8-9.

Harp Akademileri Komutanlığı, Türk – Yunan İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Yarını, İstanbul, 1994.

Hatipoğlu, M. Murat, The Moslem-Turks and Slavo-Macedonians of Greece: Denying Ethnic Identities in a Balkan State/A Member of the European Union, Ankara 1999.

Hatipoğlu, M. Murat, Yunanistan'da Etnik Gruplar ve Azınlıklar, SAEMK, 1999, s. 17-73.

"Hellenizing the Awqaf in Western thrace", Impackt International, 23 January- 12 February, vol.???

Helsinki Watch [Lois Whitman], Vernichtung der ethnichen Identität: Die Türken in Griechenland, ABD, 1990.

Hersant, Jeanne, “Batı Trakya Türkleri’nin Avrupa’da Göç ve Hareketlilikleri”, Toplumbilim, sayı 17(İstanbul, Ekim 2003).

Hesan, Cafer, “Almanya’daki Batı Trakya Türkleri’nin Kurduğu Ekonomik dayanışma Kurulu’nun Kararları ve Bildirileri”, Batı Trakya’nın Sesi, 11 (75), Ocak- Şubat 1996, s. 23.

"Hessen Eyaleti Yun. BTT Azinlik Birliginde Kongre", Yeni Bati Trakya, yil 7, s. 71, Subat 1989, ss.40.

Hidiroglou, Paul, The Greek Pomaks and their Relation with Turkey, (Athens: Proskinio), 1991.

Hidrojdov, Paul, Western Thrace in the Light of the National İdea of Turks, Athens, 1990.

Human Rights Watch, 1999 World Report, Greece.

Hüseyinoğlu, Osman, “Alt Tarafı göçmensin Yapmıyorum”, Batı Trakya, 9 (105), 15 Ocak 1976, s. 10-11.

"Ikili Görüsmeler ve Bati Trakya Türkleri", Bati Trakya, c. 1, s. 1, (yil 68-69?), ss. 6-8.

INAF, Die Schwierigkeit der westlichen T[h]rakien Türken in der Beziehungen zwi[s]chen dem Türken und Griechen, İstanbul 1992.

International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), Human Rights in the OSCE Region, the Balkans, the Caucasus, Europe, Central Asia and north America, Report 2000. (event of 1999).

İnan, Kenan; Öksüz, Hikmet, "Batı Trakya Türklüğü ve Sadık Ahmet", Türk Kültürü, 34.396, 1996, 195-205.

Iskece Türk Birligi, ?,?, 2003.

Kamozawa, Iwao, "Ethnic Minority in Regionalization, The case of Turks in Western Thrace", Population Mobility in the Mediternean World, Tokyo, Mediternean Studies Research Group Hitotsubachi University, 1982, s. 129.

Karasu, Yilmaz, "Bati Trakya Vakiflari ve Yunanistan", Bati Trakya, c.9, s. 107, Mart 1976, ss. 10-14.

Kavakli, Enver, "Federasyonumuz, Bati Trakya Türklerinin Haklarini korumaya kararlidir", Yeni Bati Trakya, yil 7, sayi 79, Ekim 1989, ss. 38-39.

Kavakli, Enver, "Gurbetci Yurtsever kardeslerimizle bir söylesi", Yeni Bati Trakya, yil 7, s. 76, Temmuz 1989, ss. 36.

Kayihan, Ahmet, "Bati Trakya Türklerinin haklarini savunma stratejisinin esaslari", Bati Trakya, c.7, s.74, (?, 1973?), ss. 11-15.

Kettani, M. Ali, "Muslims in Southeast Europe", Journal Institute of Muslim Minority Affairs, Winter, 1979, Vol, I, no. 2, and Summer 1980, 1980, Vol, II, no. 1, Jeddah, King Abdulaziz University.

Kıpçak, Ahmet, “Türkiye’nin Dış Politikası ve Batı Trakya Türkleri”, Batı Trakya, 10 (124), 15 Ağustos 1977, s. 5-8.

Kisacik, I, "Türkcülük ve Bati Trakya, Bati Trakya, c. 4, s. 45, (70-71?), ss. 5.

Kitromilidis, Paschalis M., ‘“Imagined Communities” and the Origins of the National Question in the Balkans’, in Martin Blinkhorn and Thanos Veremis Modern Greece: Nationalism and Nationality, (Athens: Sage & ELIAMEP), 1990.

Kitsikis, Dimitri, Dede, Abdürrahim, "20. Asirda karsilastirmali Türk-Yunan tarihi", TDAD, sayi 8, ss. 97-144.

Kofos, Evangelos, ‘National Heritage and National Identity in Nineteenth- and Twentieth-Century Macedonia’ in Martin Blinkhorn and Thanos Veremis Modern Greece: Nationalism and Nationality, (Athens: Sage & ELIAMEP), 1990.

Kunter, Mustafa, “Batı Trakya Türkleri’nin Göçleri ve Sorunları”, Batı Trakya, 1 (19), 15 Ocak 1968, s. 1-5.

Lenkova, Marina, "Greece's Turks: Last Phase of the Ostrich Phenomenon", Greek Helsinki Monitorand Minority Rights Publication, Atina, 24 Ocak 1999.

Mandacı, Nazif; Erdoğan, Birsen, "Yunanistan Türkleri: Aradaki Azınlık", Balkanlarda Azınlık Sorunu, yaz. Nazif Mandacı, Birsen Erdoğan, Ankara 2001, s. 1-21.

Meinerdis, Ronald, "Die griechish- türkische Minderheitenfrage", Orient (Opladen), 26.1, 1985, 48-61.

Millas, Herkül, “Etnik Sorunla İlgili Bir Kitaptan Esinlenerek”, Türk Yunan İlişkilerine Bir Önsöz: Tencere Dibin Kara, İstanbul 1995, s. 66-78.


Millas, Herkül, Geçmişten Bugüne Yunanlılar-Dil, Din ve Kimlikleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998.

Millas, Herkül, “Türk ve Yunanlı Kökenli Azınlıklar”, Türk Yunan İlişkilerine Bir Önsöz: Tencere Dibin Kara, İstanbul 1995, s. 119-155.

Mollahüseyin, Hakkı, "Batı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunları (İlgili kanun antlaşma ve protokoller)", TDAD, 1.1.2, 1979, 114-137.

Mustafa, M.H., “Türklüğümüz Konusu Avrupa Konseyi’nde”, Yuvamız(Gümülcine), 9 (106), Haziran 1995, s. 5.

Oran, Baskin, "Balkan Müslümanlarinda dinsel ve ulusal kimik", A.Ü.S.B.F. Dergisi, c. 48, no. 1-4, ss. 109-120.

Oran, Baskin, "Balkan Türkleri Üzerine Incelemeler", A.Ü.S.B.F. Dergisi, c. 48, no: 1-4, ss. 121-148.

Oran, Baskın, “Batı Trakya’da Uyanış”, Yeni Batı Trakya, 1 (2), Mayıs 1983, s. 29-30.

Oran, Baskın, "Batı Trakya: Hukukçu Gözüyle Gümülcine Duruşması Yunanistan Kürtleri", 2000'e Doğru, 4 Şubat 1990, yıl 4, sayı 6, s. 44-45.

Oran, Baskın, "Devlet ve Gayri Müslimler", Devlet Devlet'e Karşı, yaz. Baskın Oran, İstanbul 1994, s. 11-45.

Oran, Baskin, "Lozan`da azinliklarin korunmasi bölümünü yeniden okurken", A.Ü.S.B.F. Dergisi, c.49, no: 3-4, Haziran-Aralik 1994, ss. 283 vd.

Oran, Baskın, "Türk Dış Politikası ve Batı Trakya", Türk Dış Politikasının Analizi, der. Faruk Sönmezoğlu, 2. Basım, İstanbul 2001, s. 307-320.

Oran, Baskin, "Türkiye`nin Balkan ve Kafkas Politikasi", A.Ü.S.B.F. Dergisi, c. 50, s. 12, Ocak-Haziran 1995, ss.271-278.

Oran, Baskın, Türk- Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, İstanbul 1991.

Oran, Baskin, Yunanistan’ìn Lozan Ihlalleri, SAEMK,?,?,?.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Tarihte ve Bugün Türk – Yunan İlişkileri Paneli, Ankara: ODTÜ İ.İ.B.F. Yayınları, no.49, 1988.

Ortakovski, Vladimir, Minorities in the Balkans, New york, 2000.

Ömeroğlu, Aydın, Batı Trakya Türkleri ve Gerçek-1-,İstanbul 1994.

Özdemir, Cem, "Almanya`da Azinliklar", Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararasi Hukukta Azinlik Haklari, Istanbul Barosu Insan Haklari Merkezi Yay no:2, Istanbul, 2002, ss. 295-302.

Özgüç, Adil, Batı Trakya Türkleri, İstanbul, 1974.

Özkan, Ayşe, "Yunanistan Türkleri: Batı Trakya'da Uygulanan Azınlık Hukuku", Balkan Türkleri: Balkanlar'da Türk Varlığı, der. Erhan Türbedar, Ankara 2003, s. 168-190.

Pentzopulos, Dimitri, The Balkan Exchange of Minorities and its Impackt Upon Greece, Paris, La Hague, Mouton et Co., 1964.

Poulton, Hugh, Minorities in the Balkans, London, 1989.

Rehman, Javaid, "Uluslararasi Hukukta Azinlik Haklari", Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararasi Hukukta Azinlik Haklari, Istanbul Barosu Insan Haklari Merkezi Yay no:2, Istanbul, 2002, ss. 95-123.

Republik Griechenland, Griecenland in der Welt: Eine gesammte Darstellung der aussenpolitischen Beziehungen als Mitgliedstaat der EU, Bonn 1998.

Rigaux, Francois, "Azinlik Hukuku: Tanimlama Sorunlari", Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararasi Hukukta Azinlik Haklari", Istanbul Barosu Insan Haklari Merkezi Yay no:2, Istanbul, 2002, ss. 51-69.

Roberson, Pamela, "Islam in Greece", Aramco (Wien-WM), 27.4, 1976, 26-32.

Sakaoğlu, Saim, "Batı Trakya Karasu Vadisinden Göçen Türklerin Halk Edebiyatı", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 14, 1981, 203-231.

Sakin, Erol, “Avustralya’daki Batı Trakya Türkleri Her Zaman Yanımızda”, Batı Trakya’nın Sesi, 11 (75), Ocak-Şubat 1996, s. 6-10.

Sander, Oral, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Balkan Siyaseti”, Türk Hakları, yay haz. M. Kahramanyol, Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne Yardım Vakfı, 1995, s. 65-67.

Sarides, Emmanuel, Ethnische Minderheit und Zwischenstaatliches Streit-objekt: Die Pomaken in Nordgriechenland (Berlin), 1987.

Selami, Ahmet, "Büyük göc baslarken", Bati Trakya, c.2, s. 24, (yil 68-69?), ss.12-13.

Serefgil, Enver M., "Toponimik bir arastirma: Göcler ve Yeradlari", Türk Dünyasi Arastirmalar Dergisi, sayi 7, ss. 81-126.

Seyppel, Tatjana, ‘Pomaks in Northeastern Greece: An Endangered Balkan Population’, Journal Institute of Muslim Minority Affairs, Vol. 10. No. 1, January 1989, 1989.

Sezer, Ahmet, "Türkische Organisationen in BRD", Forum (Frankfurt am Main), 1.1986, 69-81.

Skordes, Achilles, "Yunanistan`da azinliklarin korunmasi ve liberal reform zorunlulugu", Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararasi Hukukta Azinlik Haklari, Istanbul Barosu Insan Haklari Merkezi Yay no:2, Istanbul, 2002, ss. 311-320.

Smith, Anthony D., Milli Kimlik, Iletisim yayinlari, Istanbul, 2004.

Solidaritätsverbände mit den Türken Westthrakiens in der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei, Das Drama einer Minderheit Moslemische türken in westthrakien, ?, 1984.

Sönmezoglu, Faruk, Türk-Yunan Iliskileri ve Büyük Gücler, Der yayinlari, Istanbul, 2000.

Soysal, Ismail, "Günümüzde Balkanlar ve Türkiye`nin Tutumu (1989-1992)", Balkanlar, OBIV Yayinlari, Istanbul, 1993, ss. 179-240.

Soyutürk, Muhittin; Saglam, Feyyaz, Uluslararasi Bati Trakya Paneli: 31 Agustos 1995, Izmir, 1996.

Şahin, İlhan, "Batı Trakya Türklerine Baskılar", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TDAD), 2.2.12, 1981, 58-63.

Şimşir, Bilal, Rumeli'den Türk Göçleri, Ankara,Türk Kültürünü Ararştırma Enstitüsü, 1968.

The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), Country by Country Approach; Greece.

The Minoritry Rights Group, Minorities in the Balkans, Report no. 82, London, 1989.

The Turkish Minority of Greece, Transitions, Aralık, 1996.

Triarcis, F., “West Thrakiene während der Türkenzeit und heute”, Arch. Thr. (Atina), 39, 1976, s. 149-172.

"Türk göcmen ve mülteci dernekleri gecesi ilgi topladi", c. 19, s. 255, Ocak 1986, ss. 18-19.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası İçerisinde Batı Trakya Sorunu: Türk – Yunan İlişkileri, Lozan Antlaşması ve Batı Trakya Türkleri Paneli”, Batı Trakya’nın Sesi, 1 (2), Ocak- Şubat 1988, s. 32-39.

US Department of State, Greece Country report on Human Rights Practies for 1999, The Bureau of democracy, Human rigts and Labor, 30 Ocak 2000.

Üstel, Füsun, „Ulusal devlet ve etnik azinliklar", Birikim, s. 73, Mayis 1995, ss. 12 vd.

Veit, Manfred, "Auslaender und Minoritaaeten", Wissenschaftliche Literaturanzeiger, 281.1, 1989, 22-34.

Yeni Dönem: Rodop PASOK Milletvekili Adayı Galip S. Galip’in Siyasi Yayın Organıdır. Özel Sayı, Şubat 2004.

Yerasimos, Stefanos, Milliyetler ve Sınırlar: Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu, İstanbul, İletişim Yayınları, 2000.

Yıldız, Selahattin, “Batı Trakya Türkleri’nin Parça Parça Göçü Söz Konusu olamaz”, Batı Trakya, 7 (76), 15 Ağustos 1973, s. 3-4.

Yildiz, Selahattin, "Bati Trakya Türkleri, Yunanistan ve Türkiye", Bati Trakya, c. 4, s. 42, Ekim 1970, ss. 4-5.

Yıldız Selahattin, “Batı Trakya ve Göç”, Batı Trakya, 3 (27), 15 Temmuz 1969, s. 3-4.

Yildiz, Selahattin, "Berlin teskilati dolayisiyle", Bati Trakya, c.9, s. 105, Ocak 1976, ss. 3.

Yildiz, Selahattin, "Dis Türk Dünyasinin büyük kaybi: Selahattin Topuzoglu", Bati Trakya, c. 20, s. 231, Temmutz 1986, ss. 29-30.

Zafiris, Hriston, “Batı Trakya Sorunu”, Batı Trakya Sorunu, 21 (252), 15 Nisan 1988, s. 9-11.
‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1665685    Bugün : 126    Son : 19:39    Aynı anda : 16051
ABTTF
21. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi Lippstadt-Eickelborn 2017.05.13
ABTTF ve DEB Partisinin Hollanda Dernegi ile Uye Dernekleri Ziyareti, 28.11.-02.12.2012
FUEN 61. Kongresi, 18-22.05.2016, Wroclaw-Breslau, Polonya
FUEN 2015 Kongresi, 13-17.05.2015, Bati Trakya, Yunanistan
FUEN 62. Kongresi, 17-21.05.2017, Cluj-Napoca, Romanya
Medya Ozgurlugu Konferansi ve Bati Trakya Ziyareti, 21-24.03.2013, Bati Trakya
Specials
Teknoloji