Forum! New!


Facebook
Twitter

Kültür ve Mimari


Tarihi & Mimari Eserler Eski CamiiGümülcineGümülcine ÅŸehir merkezinde bulunan Eski Camii, Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu’nun ilk dönem mimarisine uygun olarak 1608 yılında inÅŸa edilmiÅŸ, 1854 yılında ise yenilenmiÅŸtir. Camii, kırmızı kiremitli bir türbeye ve iki balkonlu bir minareye sahiptir. 1912 yılındaki Balkan Savaşı’nda zarar gören camiinin iç süslemeleri, 2002 yılında Kütahya’dan getirilen seramikler ile yeniden inÅŸa edilmiÅŸtir.Camiinin saÄŸ bölümündeki tarihi hayrat halen var olmakla birlikte hayratın restore edilip orijinal durumunu korumak yerine yenisi inÅŸa edilmiÅŸtir. Hayrat bugün tamamıyla yenisinin arkasında saklı bir ÅŸekilde durmaktadır.

  

  Yunus Bey Camii

GümülcineYapılış tarihi ve hamisi bilinmeyen Yunus Bey Camii, Gümülcine’deki Posti-Pos (Pos-Pos) Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Dış duvarları hariç camii bugün tamamıyla yıkılmış durumdadır.Hamidiye Köprüsü

Ä°skeçeHamidiye Köprüsü, Ä°skeçe-Åžahin Yolu’nun üçüncü kilometresinde Ä°skeçe’nin kuzeyindeki Samakov çayı üstünde kuruludur. Tamamen beyaz kesme taÅŸlardan 1901 yılında inÅŸa edilen köprü, dört ayaklı ve üç kemerliolup 10-11 metre yükseklikte, 5 metre geniÅŸliktedir. Ancak, bugün köprü yalnızca iki kemere sahiptir, üçüncü kemer yerine blok beton dökülmüÅŸtür. Köprünün orta kemerindeki hilal ve yıldızdan oluÅŸan kitabe artık yoktur. Hilal ve yıldızdan oluÅŸan kitabe her iki taraftan da çeÅŸitli zamanlarda ırkçı gruplar tarafından kazılarak sökülmüÅŸ, boÅŸluklar beton ile kaplanmıştır.

  

Gazi Evronos Bey Ä°mareti

GümülcineÄ°maretler, Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu’nda fakirlere, medrese öÄŸrencilerine ve diÄŸerlerine ücretsiz yemek dağıtan yardım kuruluÅŸlarıdır. Busbeca’ya göre imaretler, Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi olduÄŸuna bakılmaksızın kapıları herkese açık büyük yapılardır. Gümülcine’deki Gazi Evrenos Bey Ä°mareti, Osmanlı’nın en baÅŸarılı komutanlarından Gazi Evrenos Bey tarafından kurulmuÅŸtur. Hatırı sayılır bir zenginlik edinen Gazi Evrenos Bey, Gümülcine’de bulunan imaret de dahil pekçok vakıf kurmuÅŸtur. Bugün, Gazi Evrenos Bey Ä°maret’i kilise müzeye dönüÅŸtürülmüÅŸtür.

Ä°maretin ön duvarındaki Osmanlı kitabesi bugün artık yoktur ve aynı yerde Hellenistik döneme ait bir heykel başı bulunmaktadır.

  

Selvili Camii

GümülcineGümülcine’deki Osmanlı eserlerinden biri olan Selvili Camii bugün tamamıyla yıkılmış durumdadır. Geriye yalnızca harabe halindeki minaresi ve eski türbesi kalmıştır.

  

Ä°skeçe Saat Kulesi

Ä°skeçeÅžehir merkezinde bulunan ihtiÅŸamlı bir görünüme sahip Ä°skeçe Saat Kulesi, Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu’ndan miras kalan önemli bir tarihi eserdir. Saat kulesi, 1870 yılında Hacı Emin AÄŸa tarafından inÅŸa ettirilmiÅŸtir. Saat kulesinin yüksekliÄŸi 14-16 metre arasındadır ve saati halen iÅŸler vaziyettedir. Toplumun ihtiyacını karşılayan ve zamanın önemini vurgulayan bu tarihi anıt, Ä°skeçe’de Türk-Ä°slam varlığını sembolize eden deÄŸerli bir eserdir.1972 yılında Ä°skeçe Belediyesi, bu tarihi anıtı Türk sanatı ve mimarisini temsil ettiÄŸi için yıkmaya karar vermiÅŸ, ancak Türk Azınlığı’nın hassas tepkisi sayesinde Ä°skeçe Valisi olaya müdahale etmiÅŸ ve böylelikle anıtın yıkılması ertelenmiÅŸtir. Ancak Arapça kitabesi ve kuledeki ayyıldız kırılmış ve parçalara bölünmüÅŸtür. Saat kulesi yanındaki camii ise yıkılmış ve yerel yönetim tarafından yok edilmiÅŸtir. Saat kulesi bugün, Ä°skeçe ilinin merkez meydanında bulunmaktadır ve pekçok ziyaretçi çekmektedir.Yenice Mustafa PaÅŸa Camii

Ä°skeçeÄ°skeçe’deki Mustafa PaÅŸa Camii bugüne dek gelmeyi baÅŸarmış tarihi eserlerden biridir. Ä°skeçe’nin Yenice köyünde bulunan ve 1873 yılında çıkan yangında harap olduktan sonra restore edilen camiinin bugün yalnızca kuÅŸlara yuva olan minaresinin ayakta kalması içler acısı bir durumdur.Yıllarca restore edilmesine izin verilmeyen camii bugün harabe halindedir. Ä°ç mekan tehlike arz ettiÄŸinden camii kullanılmamaktadır. Camiinin yanıbaşında bulunan benzin istasyonuna ait afiÅŸ ve bayraklar ise camii duvarına yerleÅŸtirilmiÅŸtir.

  

Pospos Türbesi

GümülcineGünümüz Yunanistan’ında Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu’ndan kalan en önemli tarihi ve mimari eserlerinden biri türbelerdir. Bu türbeler içerisinde Pospos Türbesi Gümülcine’de bulunmaktadır.Yunanistan’daki diÄŸer pekçok Osmanlı eseri gibi Pospos Türbesi de ihmal edilmiÅŸ, harap olmaya terk edilmiÅŸtir.

  

  

Kütüklü Baba Tekkesi

IskeçeYenice’de Kereviz (Selino) köyünde bir tarlanın içerisinde yer alan tekke oldukça ihtiÅŸamlı tarihi bir eserdir. Bu büyüleyici tekke iki bölümden ve iki kubbeden oluÅŸur. Tekkenin mimari yapısı 16. yüzyıl Türk-Ä°slam mimarisine örnektir. Kereviz köyünün batısında 500 metre uzaklıkta bulunan tekke, 30 metrekarelik alanda 12 metre yüksekliÄŸinde altıgen bir yapıya sahiptir. Ana kubbenin altında derviÅŸin mezarının bulunduÄŸuna inanılmaktadır.Tekkenin kitabesi kırılmış ve parçalara ayrılmış durumdadır. Tekkenin onarımı ve restoresi halen devam etmektedir.

  

Kayalı Camii

GümülcineGümülcine’deki Kayalı Camii ve Medrese Ä°stanbullu medrese hocası Hacı Zekeriya Efendi tarafından 18.yüzyılda inÅŸa ettirilmiÅŸtir. Bugün, camii ve medrese köhne durumdadır ve restore edilmeyi beklemektedir. 

 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664414    Bugün : 21    Son : 4:12    Aynı anda : 13031
ABTTF
FUEN Tuerk Azinliklari Calisma Grubu 1. Toplantisi, 20-23.11.2014, Ankara, Tuerkiye
46. AGIT Ek Insani Boyut Toplantisi 22-23.06.2017 Viyana
Medya Ozgurlugu Konferansi ve Bati Trakya Ziyareti, 21-24.03.2013, Bati Trakya
Berlin Buyukelciligi iftar 2015
Avrupa Parlamentosunda Konferans, 28.11.2012, Bruksel
AGIT Toplantisi Varsova 2017.09.13-16
Specials
Teknoloji