Forum! New!


Facebook
Twitter

Sosyokültürel Hayat


Geleneksel olarak Yunanistan’ın kuzeydoÄŸu bölgesinde bulunan Trakya’ya yerleÅŸmiÅŸ Batı Trakya Türk Azınlığı Türk kültürünün özgün karakterini ve niteliklerini ve insan emeÄŸi ve düÅŸüncesine olan katkısını yansıtmaktadır. Kurban ya da fedakarlık Bayramı Ä°slam’ın önemli gereklerinden biri olan ortak sosyal sorumluluk göstergesidir. Türk azınlık, Batı Trakya’da oldukça eski geçmiÅŸe sahip olan bir gelenektir. Bir hayvan kurban etmeyi karşılayabilen aileler böyle yapar, kurban etinin arkadaÅŸlar, aile ve yardım kuruluÅŸları arasında nasıl paylaÅŸtırılacağını anlatan karmaşık kurallar bütünü vardır.

Türk halk müziÄŸi ise günlük yaÅŸamın parçasıdır. Halk ÅŸarkısı çoÄŸu zaman günlük yaÅŸamla ilgilidir. Bu kimi zaman iÅŸ esnasında söylenen bir ÅŸarkıdır, kimi zaman aÅŸk hikayesi anlayan bir ağıttır, kimi zaman bir aÅŸk ÅŸarkısıdır ya da oyun ÅŸarkısıdır. Åžarkının konusu genellikle insanların yaÅŸam ve çalışma ÅŸeklini, konuÅŸtukları dili, çaldıkları enstrümanları yanısıtır. Halk müziÄŸinde çokça kullanılan davul ve zurna eÅŸliÄŸi olmaksızın Türk yaÄŸlı güreÅŸi düÅŸünülemez.     

Toprak, Batı Trakya’da günlük yaÅŸamın ve kültürün tamamlayıcısıdır. Bölge, temel olarak tarıma ve sosyal

yaÅŸamınbir parçası ve gelenek olan tütün üretimine dayalıdır. Toprak, Batı Trakya’da günlük yaÅŸamı

tanımlayıcı özelliktedir, tütün üretimi ise Türk azınlığın yüzyıllardır ve bugün olduÄŸu gibi yaÅŸam

şeklini tanımlamaktadır.

 
Åžehir DimetokaMeriç ilinin doÄŸusunda bulunan Dimetoka ÅŸehrinden bir görünüm. Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu tarafından

1361 yılında fethedilen ÅŸehir bir dönem baÅŸkentlik yapmıştır.

Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu bugün ÅŸehir merkezinde bulunan Avrupa kıtasında kendi türünün ilk örneÄŸi olan

büyük camiiyi ve hamamı inÅŸa etmiÅŸtir. Türk azınlığın yoÄŸun olarak yaÅŸadığı ÅŸehir, eski geleneklerin ve halk

bilincinin yüzyıllardır canlı tutulduÄŸu bir yerdir.

   

Folklor Geleneksel kıyafetler giymiÅŸ Türk kızlarının folklor gösterisinden bir görünüm.

Folklor geleneÄŸi Batı Trakya’da oldukça güçlüdür, günlük yaÅŸamın bir parçasıdır.Kurban Bayramı

   

Kurban Bayramı’nda köyün gençleri “Gelin ve Damat” kıyafetleri içerisinde özel bir gece düzenlerler

ve davul ile zurna çalarak kasabadaki evleri dolaşırlar. Ev sahibi kurban etinden ikram eder ve gençlere

hediye olarak para verir. Kasabadaki evleri dolaÅŸtıktan sonra köyün gençleri köyün gençlik odasında toplanırlar

ve sabaha kadar eÄŸlenirler. Gençler kendilerine bayram armaÄŸanı olarak verilen parayı yardıma muhtaç insanlara verirler.Batı Trakya, Yunanistan’da halen kullanılan geleneksel Türk kıyafetleri içerisinde üç yaÅŸlı adam...

Pazar

   

Ä°skeçe

Kuzey Yunanistan’da DoÄŸu Makedonya ve Trakya bölgesinde bulunan Ä°skeçe’de bulunan pazaryerinden bir görünüm...

“Binbir renkli ÅŸehir” olarak bilinen Ä°skeçe’de her Cumartesi kurulan pazarı kaçırmamalısınız.TalikaÄ°ki yanında tekerlekleri olan ancak etrafı cam ile örtülü olmayan ve yük taşımak için eÅŸek ya da at kullanılan

araç olan talikadan bir görünüm... Köylüler Batı Trakya’da üretilen tütün taşımak için talikaları kullanırlar.

YaÄŸlı GüreÅŸ

   

YaÄŸlıgüreÅŸ meydanından bir görünüm... Türk yaÄŸlı güreÅŸi, Türkçe’de yaÄŸlı güreÅŸ dünyadaki en büyük

dövüÅŸçülere sahip ulusal bir spordur. YaÄŸlı güreÅŸ müsabekelerinin tarihi Ferdowsi’nin Åžahnamesi’ne göre

M.Ö. 1065 Pers Ä°mparatorluÄŸu’na dek uzanır.YaÄŸlı güreÅŸçiler “Kispet” adı verilen dana derisinden yapılan yaklaşık 13 kg ağırlığındaki dar deri pantolonlar

giyerler ve vücutlarını zeytinyağı ile kaplarlar. EÄŸlencelerde yerel oyunlara ve ÅŸarkılara Türk geleneksel müziÄŸinin

önemli parçası olan davul ve zurna eÅŸlik eder.

Tütün DizmeTopraklarında yetiÅŸtirdikleri tütün yapraklarını dizen Türk köylülerden bir görünüm...Batı Trakya tütün üretiminin yeridir ve Türk azınlığın çoÄŸunluÄŸu tarım ile uÄŸraşır ve bölge üretiminin yüzde 90’ınında

fazlasını oluÅŸturan Batı Trakya Türk Azınlığı emek-yoÄŸun tütün çeÅŸitleri yetiÅŸtirme geleneÄŸine sahiptir.Azınlık, yerel piyasada “kendi” arz edenlerinden(tüccar, üretici v.s.) oluÅŸan yerel piyasada aktiflerdir ve müÅŸteriler

büyük çoÄŸunlukla kendi toplulukları sınırları içerisinde iÅŸ yaparlar.

Türk KahvesiTürk kahvesi defalarca çekilen ve kavrulan kahve çekirdeklerinden yapılır. Su ile piÅŸirilir ve küçük

geleneksel kahve fincanlarında servis edilir. Ev hanımları gün içerisinde sabah 9 ile 11 arasında arkadaÅŸları,

komÅŸuları ya da akrabaları ile kahve içmek için toplanırlar ve kahveyi kurabiye ya da kraker ile tüketirler.

Gümülcine’de Eski bir EvTürk azınlığın yoÄŸun olarak yaÅŸadığı yerlerden Gümülcine’de eski ve tarihi bir evden görünüm...

Keziren KöyüBulgaristan sınırına yalnızca 50 metre uzaklıktaki Keziren köyünden bir görünüm.

ÇocuklarOkullarında düzenlenen özel bir etkinlik için geleneksel kıyafetler giyen çocuklardan bir görünüm...

Kültürel etkinliklerde ve bayramlarda giyilen kıyafetler çocuklara kendilerini mirasları ile

tanımlamalarına yardımcı olur.

NarlıköyDiÄŸer bir tipik Türk köyünden görünüm... Rodop’ta bulunan Narlıköy(Polianthos) köyü.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664409    Bugün : 16    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
Ueye Dernek Ziyaretleri 2016
AGİT 2 3 Temmuz 2015
Bati Trakya ya Kesif Ziyareti 2017.09.10-13
18. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi Aile Gecesi
FUEN Tuerk Azinliklari Calisma Grubu 1. Toplantisi, 20-23.11.2014, Ankara, Tuerkiye
Specials
Teknoloji