ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Batı Trakya Türklerinin sorunları Birleşmiş Milletler’de dile getirildi

24.03.2023

Dünyadaki tüm devletlerin, BM organlarının ve çok sayıda sivil toplum temsilcisinin katıldığı BM’deki konuşmasında ABTTF, kendi ülkesinda Batı Trakya Türk toplumunun tehdit unsuru olarak görüldüğünü ve bu nedenle siyaset ve medyada nefret içerikli söylemlerin hedefi haline getirildiğini söyledi

27 Şubat-4 Nisan 2023 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 52. Olağan Oturumu’na Batı Trakya Türk toplumunu BM’de temsil eden Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) iştirak etti. 

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne özel istişari statüye sahip olan ABTTF, BM’ye üye tüm devletlerin temsilcilerinin iştirak ettiği ve yılda üç kez düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi’nde  sürekli olarak Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarını dile getiriyor, BM nezdinde dünya kamuoyunda Batı Trakya Türklerinin sesi olarak toplumun mevcut sorunları gündeme taşıyor. 

Bu kapsamda yılın ilk BM İnsan Hakları Konseyi toplantısına ABTTF’yi temsilen katılan Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık katıldı. 23-24 Mart 2023 tarihlerinde BM Azınlık Sorunları Özel Raportörü Fernand de Varennes’in raporunu sunduğu oturum ile BM İnsan Hakları Organları ve Mekanizmaları başlıklı gündem maddelerine katılan ABTTF, burada yaptığı konuşmada Batı Trakya Türk toplumuna yönelik damgalama, hedef gösterme ve nefret temelli söylemleri gündeme taşıdı. 

23 Mart 2023’te BM Azınlık Sorunları Özel Raportörü Fernand de Varennes’in özel raportör olarak son kez iştirak ettiği BM İnsan Hakları Konseyi’nde Varennes, azınlıkları, azınlıkların insan haklarını ve kimliklerini korumak üzere somut adımlar atılması için geç kaldıklarını söyledi. Özel Raportör, tüm devletlerin azınlık hakları alanındaki ihmal ve eylemsizliğe son vermelerini isteyerek azınlık hakları konusunda kalıcı bir forum ve yeni bir antlaşma hazırlanmasını talep etti. 

24 Mart 2023 tarihinde yaptığı konuşmada ABTTF, Aralık 2022’deki BM Azınlık Sorunları Forumu’nda tartışıldığı üzere insan hakları savuncularının bir azınlık grubunun haklarını savunmak amacıyla yaptığı açıklama ve faaliyetlerden dolayı damgalanamayacağını, hedef gösterilemeyeceğini ve herhangi bir nefret söylemine maruz bırakılamayacağını hatırlattı; Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunun siyaset ve medyada tehdit unsuru olarak görüldüğünü dile getirdi. 

Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumuna karşı sistematik ve yapısal ayrımcılık olduğunu belirten ABTTF, siyaset ve medyada yerleşik olan nefret söylemi nedeniyle Batı Trakya Türk toplumu temsilcilerinin hedef haline getirildiğini söyledi. Bazı yayın organlarının toplum temsilcilerini damgalama ve hedef göstermesini eleştiren ABTTF, Batı Trakya Türk toplumu temsilcilerinin fotoğraflarının yayınlanarak açık hedef haline getirildiğini kaydetti. Siyasette de Türk milletvekillerine karşı nefret söylemi olduğunu kaydeden ABTTF, SYRIZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek’in İskeçe’deki yerel televizyonun yayını sırasında bir izleyici tarafından ölümle tehdit edildiğini dile getirdi. 

Siyasetin ana akım medyadaki söylem ve dil üzerindeki etkisine dikkat çeken ABTTF, medyanın belirli bir gruba mensup kişilere karşı düşmanlığa yol açabilecek şekilde provokasyon ve manipülasyon aracı olarak kullanılmasının önlenmesi gerektiğini söyledi. 

GALERİ